GUD

#1/2021
Hur går tro och religion ihop med sexualpolitik? Det är lätt att se motsättningarna. Över hela världen finns mäktiga religiösa institutioner som motarbetar tillgången till abort och preventivmedel, och förhindrar hbtqi-rättigheter. Samtidigt finns det trosrörelser som går i en annan riktning. I det här numret möter vi progressiva muslimer i Malaysia och katoliker som står upp för aborträtten. Vi utforskar kopplingen mellan barnprogram och megakyrkan Hillsong och frågar oss vad som hänt med frikyrkornas syn på homosexualitet sedan Åke Green-fallet. Och mycket annat.

 

INNEHÅLL OTTAR #1

 

LEDARE: Efterfrågan på »oskuldsoperationer« finns kvar

Ottars Ida Måwe och Charlie Olofsson om behovet av mer stödinsatser och sexualupplysning.

 

JUST NU: Den brasilianska transaktivisten Benny Briolly tar plats i maktens korridorer.

 

FOKUS: Att sälja sex i en pandemi

Nordmakedoniska röster om sexförsäljning och människohandeln under corona.

 

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

 

​​▶ Tema GUD

Vad har Satan med aborträtten att göra? Hur kan religionen användas som motor i kampen för allas rätt till sin kropp och sexualitet?

I det här numret djupdyker vi i hur tro och religion går ihop med sexualpolitik. Det är lätt att se motsättningarna. Över hela världen finns mäktiga religiösa institutioner som motarbetar tillgången till abort och preventivmedel, och förhindrar hbtqi-rättigheter. Samtidigt finns det trosrörelser som går i en annan riktning.

Vi möter progressiva muslimer i Malaysia, katoliker som står upp för aborträtten och en svensk väckelserörelse som tror på ett andligt feminint uppvaknande. Vi utforskar kopplingen mellan barnprogram och megakyrkan Hillsong och frågar oss vad som hänt med frikyrkornas syn på homosexualitet sedan Åke Green-fallet.

Många kyrkor och andra religiösa organisationer har stark politisk makt. Samtidigt är religion så mycket mer än politik. Vilken tro vi har formar våra liv och påverkar vår sexualitet, våra begär och våra relationer. Hur lär man sig att njuta om sex är kopplat till skam? Går det att dela livet med någon som tror på en annan Gud?

 

Religiösa röster för förändring

Kinga Sandén möter aktivisterna som låter tron bli en motor i kampen trots att det ger dem mäktiga fiender.

 

REPORTAGE: Satan – en sexualpolitisk frontfigur?

Sveriges yngsta trossamfund finner kraften i satan. Jenny Damberg har pratat Lucifer med ledarna.

 

REPORTAGE: Skamfylld lust

Många kristna frikyrkor lär ut en syn på sex där lust är kopplat till skam. För pastor Lovisa Almén blev det svårt att njuta.

 

SERIE: Den helige ande i Barnkanalen

Sara Hansson om kopplingen mellan barnprogram och den växande kyrkan Hillsong.

 

REPORTAGE: Kyrkan, makten & aborten

I stora delar av världen driver kyrkan en hård kamp mot aborträtten. Anna Dahlqvist gör nedslag i Georgien, Kenya och Mexiko, där frågan är glödhet.

 

Vad har hänt sedan Åke Green?

Det har snart gått 20 år sedan pastor Åke Green predikade om homosexualitet. Helena Björk undersöker var kristna frikyrkor står i frågan idag.

 

KRÖNIKA: Troende feminister isoleras

Emilie Weiderud från Svenska kyrkan ser en bristande solidaritet från den feministiska rörelsen.

 

Kärleksbrev till Tarek

Smygläs ett utdrag ur Khaled Alesmaels bok En port till havet.

 

REPORTAGE: Kärlek över religionens gränser

Kan man älska någon med en annan livsåskådning än en själv? Sara Martinsson möter tre par med skilda trosuppfattningar.

 

Bortom guds patriarkat

Tron på ett andligt uppvaknande som kommer att innebära slutet för den patriarkala eran. Det är kärnan i den nyandliga rörelse som fotografen Elin Berge följt.

 

REPORTAGE: Makten över kondomerna

En tredjedel av hälsoklinikerna i Rwanda drivs av katolska kyrkan, som begränsar tillgången på preventivmedel. Istället har nu staten öppnat egna kliniker. Jean Pierre Bucyensenge skriver om situationen i hemlandet. 

 

KRÖNIKA: Vad det här herrens sätt att testa mig?

Frida ingha om hur LSS-skriften som styr hennes liv har bantats ned och skrivits om, likt Bibeln, utifrån ledarnas behov.

 

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

 

Så slår pandemin

Tomas Hemstad undersöker vilka sexualpolitiska konsekvenser som följt i spåren av corona. 
 

​​▶ SALONGEN

RECENSION: Berörande om queer latinokille. Linus Fremin ser en breddad skildring i tv-serien Love, Victor.

RECENSION: Fördummande mot läsaren. Anna-Maria Sörberg är inte imponerad av boken Alla tiders sex som ger sig ut för att skildra sex under 14 000 år.

»Sex i siffror« om Grönland, 4 x 8-mars kämpar, Hej aktivister.

INTERVJU: Romantiserad syfilis. Agneta Rahikainen har skrivit syfilisen kulturhistoria. 

 

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

 

OMSLAG: Elina Grandin

 

Vill du köpa lösnummer av Ottar? Beställ ditt ex i RFSU:s materialbutik eller på Pressbyrån eller som PDF på sajten Qiozk! 

Du kan också prenumerera och få en fin premie, eller bli medlem i RFSU!

Artiklar ur numret

»Vi tar plats i maktens korridorer«

Rekordmånga transpersoner gick segrande ur Brasiliens kommunalval inför 2021. Benny Briolly, 29, var en av dem.

Den helige ande i Barnkanalen

Hur ser kopplingen ut mellan svenska barnprogram och megakyrkan Hillsong? Sara Hansson undersöker ämnet.

Så slår pandemin mot sexuell hälsa och rättigheter

Det är nu över ett år sedan världen drabbades av coronapandemin. Vilka sexualpolitiska konsekvenser har följt i dess spår? Ottar kollar statistiken.

När skammen står i vägen för lusten

I många kristna frikyrkor är sexualiteten något du ska tygla fram till bröllopsnatten, men sen då? Om sex blir laddat med skam är det svårt att njuta.

Vad har hänt sen Åke Green?

Det har snart gått 20 år sedan pingstpastorn Åke Green predikade om homosexualitet som »en cancersvulst på samhällskroppen«. Hur ser Pingstkyrkan på homosexualitet idag? Och var står Åke Green själv?

Kärlek över religionens gränser

En djupt kristen som blir förälskad i en inbiten ateist? Det kan väl aldrig hålla? Ottar har träffat paren som vet att tron inte behöver sätta gränser för kärleken.

Hej aktivist: Maria Borda och Ashley Cobb

I varje nummer av Ottar möter vi två sexualpolitiska aktivister – en i Sverige och en i världen. Möt familje- och föräldracoachen Maria Borda, och Ashley Cobb som är skribent och driver nätverket Sex

Satan – en sexualpolitisk frontfigur?

Vad har Satan med intersexfrågor och aborträtt att göra? Ottar har pratat med ledarna för Satanistiskt samfund, Sveriges nyaste trossamfund.

Religiösa röster för förändring

Ottar har pratat med fyra aktivister som låter tron bli en motor i kampen, även om det ger dem mäktiga fiender.

Alla tiders sex – fördummande mot läsaren

Anna-Maria Sörberg recenserar Jonathan Lindströms nya bok »Alla tiders sex« om sex genom historien, från forntid till modern tid.

Love, Victor – Berörande om queer latinokille

Linus Fremin recenserar den romantiska dramaserien »Love, Victor«, om den unge hemligt homosexuelle high school-studenten Victor.