SERIE: Förhuden

Tom af Brockbrock tolkar förhuden i serieform.

Ur nummer: