abort argentina.jpg

Skyltar med budskap för och emot abort. Till vänster: Min kropp, mina regler. Till höger: Vi har rätt att födas.